Informasjon til innehavere av elektronisk årskort

Årskortet aktiveres og betales ved første gangs passering i bommen.

Betaling skjer i kortautomat ved innkjøring og bommen hever seg automatisk ved utkjøring.

Oppdatert prisliste finnes på www.merpark.no .

Kortet må aktiveres ved ny betaling før hver sesong.

Ett og samme kort kan kun benyttes av medlemmer i samme husstand.

Søndag 05/11/17 Administrator

TEKNISK BRUKSANVISNING

Ved første gangs bruk og fornying før ny sesong:

  1. Legg årskortet inntil svart enhet til venstre for kodetastatur.

  2. Det kommer opp beskjed om at årskortet «ikke er gyldig».

  3. Velg «betal årskort».

  4. Sett inn bank- eller kredittkort og tas PIN-kode.

  5. Bommen åpner seg, og kortet er aktivert for seinere bruk.

 

Ved senere bruk:

  1. Legg sesongkortet inntil svart enhet til venstre for kodetastatur.

  2. Bommen åpner seg.

 

Bruk av kort på parkeringsplassen ved alpinsentret og Tambarplassen:

  1. Legg kortet godt synlig på dash-bordet slik at det kan sees gjennom frontruta på bilen.