Priser

NYE PRISER FOR PARKERING

Gjeldende priser for sesongen 01.11.17 – 31.10.18:

Dagparkering: kr 70,- pr dag
Sesongkort: kr 700,-
Elektronisk brikke til sesongkort, engangsbeløp kr 250,- (gjelder nye kunder)

NYTT BETALINGSSYSTEM PÅ PARKERINGSPLASSEN I GROVA SKISENTER
Det er bom og kortbasert betalingssystem i Grova skisenter.
Dagparkering kan betales med bankkort, Visa- eller Mastercard.
Betaling skjer i kortautomat ved innkjøring og bommen hever seg automatisk ved utkjøring.