• Kjøp årskort

  • Parkeringsplassene

  • Parkeringsregler

  • Kontakt oss

Søndag 05/11/17

Informasjon til innehavere av elektronisk årskort

Årskortet aktiveres og betales ved første gangs passering i bommen.

Betaling skjer i kortautomat ved innkjøring og bommen hever seg automatisk ved utkjøring.

Oppdatert prisliste finnes på www.merpark.no .

Kortet må aktiveres ved ny betaling før hver sesong.

Ett ...

Søndag 05/11/17

Uendrede priser for parkering

Gjeldende priser for sesongen 01.11.18– 31.10.19

Dagparkering: kr 70,- pr dag
Årskort: kr 700,-
Elektronisk brikke til Årskort, engangsbeløp kr 250,- (gjelder nye kunder)

Nytt betalingssystem på parkeringsplassen i Grova skisenter
Det er bom og kortbasert ...

VELKOMMEN TIL MERÅKER PARKERING

Meråker alpinsenter AS har trukket seg fra samarbeidet om felles drift og avgiftsparkering for parkeringsplassene i Fagerlia.

Endringene innebærer at det for sesongen 2019/20 blir gratis parkering på parkeringsplassen ved alpinsenteret, Bjørgbekken og Tambarplassen.

Avgiftsparkeringen i Grova med elektronisk bom vil fortsette som før. Årskortet vil for sesongen 2019/20 koste kr 700, dagparkering kr 70,- og elektronisk brikke kr 250,-.

Elektronisk brikke bestilles på post@merpark.no som blir sendt i posten. Brikken aktiveres og betales ved første gangs bruk i bommen i Grova.

Det vil ikke lenger være mulig å betale ved hjelp av PayPal på hjemmesida til Meråker parkering.

Det koster mye å drifte parkeringsplassene og gi det gode skitilbudet i Meråker. Betal gjerne kr 70,- eller mer til Vippskonto 79187 for dagparkering på Tambarplassen.


Kontakt

Meråker Parkering

7530 Meråker

 

Tlf. 91 51 87 24     Henrik Vinje

Tlf. 91 51 87 23     Torbjørn Berg Strømstad

Tlf. 48 00 71 80     Morten Bjørnås

 

E-post:  post@merpark.no

Kontakt